+36 70 374 8685 | kapcsolat@eltetoero.hu
Asset 5

Éltető Erő blog

Éltető Erő Blog | Reziliencia: a változás természetes folyamata

Reziliencia: a változás természetes folyamata

Rugalmas ellenállási képesség

Ahogyan a víz utat talál magának minden körülmények között, úgy az ember is képes megtalálni a módját annak, hogyan élje túl a válságos időket. Arra az emberre, szervezetre (emberek csoportja) vagy ökológiai, fizikai jelenségek leírására használjuk a reziliencia, reziliens kifejezéseket, melyekre egyaránt igaz az az állítás, hogy rugalmas ellenállási képességgel ( dr. Nemes Éva: A reziliencia, mint létkérdés; CSZV 2017.; (forrás) rendelkeznek. Mit jelent ez a képesség a gyakorlatban? Mi az értelme annak, hogy foglalkozunk a kérdéssel: reziliensek vagyunk-e vagy sem?

A reziliencia aktualitása

A kérdés az, hogyan viszonyulunk a váratlan, nehéz, kilátástalan helyzetekhez, a változásokhoz? Mire törekszünk? Mi a célunk? Visszatérni, úgy élni, mint régen – ami mindegy milyen úton-módon, mégis elmúlt. Tudunk-e úgy tekinteni egy tragikus helyzetre átkeretezve azt, hogy a régi elmúlásával teremtünk helyet az újnak? Képesek vagyunk-e meghaladni régi nézeteinket és megújulni gondolatainkban, lelkünkben, ami döntéseinken keresztül kivetül életvitelünkre. A változás életünk része, nem kérdés és nem kérés alapján történik, az akaratuntól független folyamat – például az öregedés, éveink számának gyarapodása, a testi változásaink. Mi bölcsességgel, belátás útján mégis hatással lehetünk a következményekre – lassíthatjuk az öregedésünk folyamatát az életvitelünk alakításán keresztül.  Az elmúlt hónapokban megtapasztalhattuk, hogy egyik pillanatról a másikra minden, amit biztosnak hittünk, egy pillanat alatt bizonytalanná válik, függetlenül a szándékunktól. Tudtunk alkalmazkodni a bizonytalansághoz? A reziliens élet nem akaratból „lesz”. A szétszórt vagy akarattal egyben tartott rendszereink és esetlen próbálkozásaink helyére a fókuszált figyelemmel jelen lenni igénye kerül. Döntés kérdése, hogy a változást folyamatként, a tanulás lehetőségét látva benne, vagy szerencsétlen eseményként éljük meg.

A dinamikus egyensúlyi állapot

A reziliens hozzáállás következménye a dinamikus egyensúlyi állapot. A stabilitás egy folyamatos mozgás eredménye – amikor állunk rengeteg apró mozdulat segít bennünket abban, hogy egyensúlyunkat megőrizve talpon maradjunk.. Ugyanígy van ez az érzelmeinkkel, a mentális állapotunkkal is. Amikor kibillenünk a megszokott rendszerünkből egy külső tényező változásának hatására, és képesek vagyunk ebben az új helyzetben magunkat „feltalálni”, reziliensek vagyunk.. Mozgás, aktivitás indul, a stabilitásunk, a biztonságérzetünk helyreállítása érdekében. Viselkedésünk olyan folyamatot generál, amely magában foglalja a helyzetfelismerést, a lehetséges válaszok megkeresését, a döntést egyetlen lehetőség mellet, a kitartást és a cselekvést a döntés mentén. Érzelmi, gondolati, fizikai szinten összehangolt rendszer lép működésbe, amikor a váratlan eseményre reziliens módon reagálunk. A reziliencia tartalmára fókuszálva a szó jelentését mélyebben vizsgálva, rájövünk, hogy az életünk minőségének javítása ezen az úton haladva lehetséges..

A reziliencia hét megnyilvánulási formája

A nyolcvanas évek végén alakult xPand International munkacsoport tagjai állították össze a hét reziliencia faktor,t ( In: Paul Ch. Donders: Reziliencia Hogyan fejlesszük lelki ellenálló képességünket és előzzük meg a kiégést?; Harmat, Bp. 2019) segítve eligazodásunkat azokon a területeken, ahol a tudatosságunk fejlesztése kiemelten fontos.  Az a betűvel jelölt mondatok összefoglaló magyarázatai a fő jelentéstartalmaknak.

  1. Megbékélés a múlttal, és érzelmi stabilitás: képes vagyok elfogadni azt, ami van.
  2. Realista optimizmus: a lehetőségeimet és a veszélyeket egyaránt tisztán látom és számolok velük.
  3. Problémamegoldó képesség: képes vagyok meglátni egy nehéz/kritikus helyzetben a kivezető utat.
  4. Képességek kamatoztatása: ismerem a képességeimet és alkalmazom azokat, amikor arra szükség van.
  5. Önfegyelem: képes vagyok rendszerességben élni, várni és kitartani. Felelősséget vállalok az életemért.
  6. Tudatosság és szenvedély: képes vagyok spontán, az intuícióm alapján cselekedni adott pillanatban.
  7. Egészséges kapcsolatok: a környezetemben élőkkel kölcsönösen örömre hangoljuk, bátorítjuk egymást. Bizalommal vagyunk egymás és önmagunk iránt, szeretet táplálunk egymás felé.

Könnyedén élni

Miben segít ez a hét pont? Figyelmünket a képességeink, korábbi tapasztalataink azon csoportjára irányítja, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy szembenézzünk a kihívásokkal egyéni és szervezeti szinten egyaránt. Ha nem tesszük ezt meg, a stressz jellemzi életünket, életvitelünket. A reziliencia pszichológiai alapvetései útmutatóként szolgálnak a stresszmentes élethez. Ez a hét pont kijelöli azt a mezőt, amit újra és újra kell vizsgálnunk önmagunkban, mert ezekből következően szinte az egész életünkre rálátást kapunk.  Segítséget jelent, hogy a tapasztalatainkból tudjunk tanulni. Újra rendezzük, újra fogalmazzuk mindazt, amit egyszer már valahogy tudtunk, a jelenben viszont más megközelítésre van szükségünk ahhoz, hogy túl jussunk egy válságos időszakon másképpen, mint korábban egy hasonló esetben: könnyedebben, nyugodtabban, kevesebb stresszt megélve.

Élni tudni

Ha mind a hét pont olvasása közben azt mondtuk magunkban, „… igen, ez így van…” boldogok vagyunk, feltehetően. Ha valami megváltozik az életünkben, akkor képesek vagyunk rugalmasan alkalmazkodni az új szituációhoz, legyen az a változás bármilyen horderejű. A reziliencia lényege itt van, és az elmélet erre világít rá: ha a rugalmas alkalmazkodóképesség birtokában vagyunk, előrébb lendítjük az életünket. A megérzéseink és a logikus gondolkodásunk összekapcsolódik, és élünk. Az élet szó számomra azt jelenti: fejlődni, örömmel tevékenykedni, munkálkodni önmagunk és a környezetünk jobbításán tudatossággal és szenvedéllyel. Munkálkodnunk kell önmagunkon, enélkül nem megy. A boldogság is „munka”, méghozzá belső munka eredménye: a változás hozhatja azt is, hogy nem teszek semmit, mert az a legjobb. Új egyensúly áll be az életünkben, amelyben jobban halljuk a lelkünk hangját. Többet tudunk arról, kik vagyunk és hol a helyünk. a világban.

Jelen lenni

A jelen lenni élményében adott pillanatban a legjobb megoldás tárul elénk – kreatívvá válunk a helyzetben. Ekkor már nem dolgozunk, hanem figyelmünket koncentráltan önmagunkon és a környezetünkön tartjuk. Egy időben monitorozzuk a testi érzeteinket, érzelmeinket, gondolatainkat, megérzéseinket, a környezetünkből felénk áramló hatásokat. Tisztában vagyunk a saját, másokra gyakorolt hatásunkkal is. Összetett folyamat, amire fel tudunk készülni. Tudatosan, koncentrált figyelemmel, kitartással.

A gyakorlás értelme és a reziliencia

Gyakorlásra van szükségünk ahhoz, hogy jelen tudjunk lenni, és önfegyelemre, hogy a gyakorlás folyamatos legyen. A nyugalmas időben végzett tudatos önfejlesztés – sport, mozgás és önismeret – eljuttat bennünket abba az állapotba, amikor bizalommal és szeretettel fogadjuk a nehézségeket is, a tanulás és fejlődés lehetőségét látva meg azokban. Reziliens módon, érezve és értve a múlt – jelen – jövő összefüggéseit, uralva a saját életünket hozzuk meg döntéseinket, magabiztosan és belülről irányítva, a külső elvárásoknak való megfelelés kényszere nélkül. A Lélekedző Gyakorlatok – személyes támogató folyamat segít, hogy csökkentsd a stresszt életedben és magabiztosan vedd figyelembe a megérzéseid a változások idején is.

A linkre kattintva tudsz egyéni gyakorló konzultációra jelentkezni. Légy reziliens!

Lélekedző Gyakorlatok – személyes támogató folyamat

Móré Zsuzsa

KONZULTÁCIÓRA JELENTKEZEM
Küldd el jelentkezésedet és felveszem Veled a kapcsolatot.

Korábbi bejegyzések

Az élet érzése

Mottó: Tőled függ, hogy mire használod a tudásodat. Az élet érzése egy élmény, egy tapasztalat. Az életünket egy minőség jellemzi, …

ELOLVASOM
Nagy Zsolt

A sikeres karrier receptje

A sikeres karrier receptje egyedi összetevőket is tartalmaz, azonban van néhány alap „fűszer”. Mi kell ahhoz, hogy képesek legyünk az …

ELOLVASOM
Schoner János

Egy férfi karrierútja

„A napjaink füzetlapok, amiket összefűzünk és ebből lesz az élet.” Schoner János Interjú Schoner Jánossal, egy férfi karrierútjáról Egy férfi …

ELOLVASOM